รายละเอียดการตรวจ

1. หมวดงานวางผัง
– ตรวจสอบงานรักษาหมุดอ้างอิง หมุดระดับ ไปจนกระทั่งงานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ
– ตรวจสอบงานวางผัง (ตามค่า coordinate)
– ตรวจสอบตำแหน่งการวางหมุด (gridline) ตามตำแหน่งเสาบ้าน
– ตรวจสอบค่าระดับอ้างอิงต่างๆ (โดยกล้องสำรวจ)

2. หมวดงานวางเข็มเจาะ
– ตรวจสอบตำแหน่งและระดับ

3. หมวดงานฐานราก และตอม่อ
– ตรวจสอบตำแหน่ง ระดับ ขนาด และจำนวน (ตามแบบก่อสร้าง)

4. หมวดงานคานคอดิน (ก่อนปิดพื้น)
– ตรวจสอบระดับเทคอนกรีต ตำแหน่ง, จำนวน และผิวคาน
– ตรวจสอบงานเตรียมพื้นที่วางคาน(งาน Lean)
– ตรวจสอบงานหลังจากการถอดแบบหล่อคอนกรีต
– ตรวจสอบตำแหน่ง, ระดับ, จำนวน

5. หมวดงานวางระบบท่อใต้พื้นชั้น 1 (ท่อประปา, ท่อปลวก,ท่อไฟ)
– ตรวจสอบแนวเดินท่อ, ตำแหน่ง sleeve ท่อต่างๆ (ตามแบบการก่อสร้าง)
– ตรวจสอบการทดสอบระบบปลวกทั้งหมด(หลังจากวางท่อเสร็จแล้ว)
– ตรวจสอบการวางท่อระบบประปา(ท่อจริง)

6. หมวดงานพื้นชั้น
– ตรวจสอบงานวางท่อประปาและพื้นห้องน้ำ
– ตรวจสอบงานเท Topping พื้น
– ตรวจสอบงานวาง sleeve งานระบบ(ถ้ามี)

7. หมวดงานเสาโครงสร้าง
– ตรวจสอบงานวางเหล็กเสาโครงสร้างและตำแหน่งเสาโครงสร้าง(ตามแบบก่อสร้าง)
– ตรวจสอบงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต
– ตรวจสอบแนวดิ่งของเสาโครงสร้าง

8.หมวดงานบันได(โครงสร้าง)
– ตรวจสอบโครงสร้างบันได
– ตรวจสอบชนิดวัสดุและขนาด(กรณีเป็นบันไดไม้)

9. หมวดงานโครงสร้างหลังคา
– ตรวจสอบงานความสมบูรณ์ของวัสดุ(ลักษณะ,ขนาด)
– ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็ก
– ตรวจสอบงานระดับอะเส อกไก่ เป็นต้น
– ตรวจสอบงานมุงหลังคา

10. หมวดงานก่อผนัง
– ตรวจสอบงานแนวผนัง (แนวราบ-แนวดิ่ง)
– ตรวจสอบงานเอ็น-ทับหลังคอนกรีต
– ตรวจสอบลักษณะการก่ออิฐ

11. หมวดงานระบบท่อไฟฟ้า-สื่อสาร,ประปา-สุขาภิบาล
– ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบในผนัง
– ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบตรงเพดาน
– ตรวจสอบงานติดตั้งกล่องไฟ (ตำแหน่ง, ระยะ, จำนวน )
– ตรวจสอบงานทดสอบหารอยรั่ว/ซึม ระบบประปา
– ตรวจสอบงานร้อยสายไฟ

12. หมวดงานตั้งวงกบ (ประตู-หน้าต่าง)
– ตรวจสอบระดับ, ดิ่ง
– ตรวจสอบสเปกวัสดุ
– ตรวจสอบขนาดสภาพ และตำแหน่งการติดตั้ง

13. หมวดงานฝ้าเพดาน
– ตรวจสอบระดับ(ตามแบบ)
– ตรวจสอบระยะโครงเคร่า
– ตรวจสอบวัสดุแผ่นฝ้า, การเก็บงานโป๊วหัวตะปูและรอยต่อแผ่น
– ตรวจสอบตำแหน่งช่อง SERVICE

14. หมวดงานปูพื้นผิว(กระเบื้อง, หินอ่อน, ปาร์เก้, ลามิเนต เป็นต้น) (หลังจากการติดตั้ง)
– ตรวจสอบสเปคของวัสดุ
– ตรวจสอบระดับการปู(slope)
– ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย (ตามแบบก่อสร้าง)

15. หมวดงานติดตั้งสุขภัณฑ์
– ตรวจสอบสเปค, ยี่ห้อ, รุ่น
– ตรวจสอบตำแหน่งและระดับการติดตั้ง
– ตรวจสอบการรั่วซึมและความแข็งแรง

16. หมวดงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
– ตรวจสอบการติดตั้งโคมไฟ,ปลั๊กไฟ,สวิทซ์ไฟ เป็นต้น
– ตรวจสอบการทำงานของโคมไฟ,ปลั๊กไฟ,สวิทซ์ไฟ เป็นต้น
– ตรวจสอบตำแหน่ง,การติดตั้ง และการใช้งานของตู้โหลดไฟฟ้า
– ตรวจสอบ Spec ของอุปกรณ์

17. หมวดงานระบบภายนอก (ก่อนกลบดิน)
– ตรวจสอบงานติดตั้งถังบำบัด
– ตรวจสอบงานติดตั้งปั้มน้ำและแท่นวางปั้มน้ำ
– ตรวจสอบงานติดตั้งบ่อพักและงานท่อใต้ดินรอบบ้าน

18. หมวดงานถนน, งานรอบบ้านและโรงจอดรถ
– ตรวจสอบงานการบดอัดดิน(ถนน,รอบบ้าน)
– ตรวจสอบการวางเหล็กและเทพื้น(โรงจอดรถ)

19. หมวดงานทาสี
– ตรวจสอบสเปคของสี
– ตรวจสอบงานทาสีภายใน
– ตรวจสอบงานทาสีภายนอก

20. หมวดการส่งมอบงาน(งวดสุดท้าย)
– ตรวจสอบงานรับมอบบ้านหรือตรวจสอบบ้านก่อนโอน (กรณีเจ้าของบ้านต้องการตรวจเพิ่ม)