Thermal Camera

เราใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเทคโนโลยีจากอเมริกา ยี่ห้อ FLIR มาใช้ในการตรวจสอบบ้าน โดยสามารถใช้ตรวจสอบหาน้ำรั่วซึม ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบฉนวนใต้หลังคา เป็นต้น

กล้องประสิทธิภาพสูง

ด้วยเทคโนโลยี MSX® ช่วยเพิ่มความคมชัดของรูปภาพช่วยให้คุณตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

IR Sensor

การตรวจจับความร้อนอย่างละเอียดสามารถตรวจสอบได้ถึงความแตกต่างของอุณหภูมิได้