Buree Residence

Buree Residence

Home Inspector Pro ได้รับความไว้วางใจ จาก ครอบครัวเสรีโยธิน ธุรกิจแหอวนอันดับ 1 ของโลก ให้มาตรวจรับมอบบ้าน Buree Residence ขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า 5,000 ตร.ม. โดยทำการตรวจสอบงานระบบ MEP และงานสถาปัตยกรรม เพื่อทำการแก้ไขก่อนส่งมอบบ้าน About...