ปัญหาส่วนมากของคอนโดพบการรั่วซึม จากท่อน้ำ ตามแนววงกบหน้าต่าง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เรียบร้อย

รีพอร์ทตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบจุดที่เกิดปัญหา โดยทีมวิศวกรของเราต้องวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

เกิดได้หลายสาเหตุเช่น ยางตรงจุดรอยต่อเสื่อมหรือติดตั้งไม่เรียบร้อย หรือกรณีร้ายแรงคือท่อแตก เป็นต้น

ความชื้นจะมาจากหลายกรณี โดยส่วนใหญ่จะพบบริเวณที่รับน้ำ เช่น ผนังห้องน้ำ วงกบประตู-หน้าต่าง บานเลื่อน ที่ไม่มีการอัดวัสดุกันน้ำและรองรับการยืดหดเมื่ออุณหภูมิภายนอกภายในเปลี่ยนไป

บางโครงการจะติดตั้งแทงค์น้ำทั้งข้างบน และข้างล่าง หรือ ส่วนต่อเพิ่มแรงดันน้ำ ชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะมี จุดบอดเป็นบางห้องที่จะเกิดปัญหานี้

ต้องมีการปรับระดับความชันของแผ่นกนะเบื้องให้ลงรูระบายน้ำให้เหมาะสม

Leave a comment